środa, 20 sierpnia 2014

Parafialne Święto Dożynkowe w Krawcach
15. 08 w uroczystość Wniebowzięcia NMP - dziękowaliśmy Bogu nie tylko za Maryję, ale także za wszelkie łaski, szczególnie te związane z pracą na roli. Jako wspólnota parafialna, do której należą dwie wioski - Wydrza i Krawce - przeżywaliśmy Dożynki Parafialne. O godz. 14.00 w kościele pw. MB Saletyńskiej w Krawcach, została odprawiona uroczysta Msza św. dziękczynna za tegoroczne plony. Celebrowali Ją ks. proboszcz Eugeniusz Różański oraz ks. Grzegorz oraz ks. Jacek Zieliński . Po Mszy św. cały orszak dożynkowy udał się na Zieloną Salę przy Remizie Strażackiej. Tam miał miejsce dalszy ciąg uroczystości dożynkowych, w ramach którego wioski zaprezentowały swoje wieńce dożynkowe i zaśpiewały tradycyjne przyśpiewki dożynkowe, a Zespoły Ludowe przedstawiły program artystyczny. Całość zakończyła zabawa taneczna. W tym roku wieńce dożynkowe wykonały następujące Rodziny: Wydrza - Matnia: Jadach, Bąk, Nowak, Dereń; Krawce: Woźniak, Krasoń, Szewc, Saja.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz